μπομπρέσο ή πρόβολος ιστός

μπομπρέσο ή πρόβολος ιστός
Κατάρτι των ιστιοφόρων που βρίσκεται στο ακραίο σημείο της πλώρης και έχει κλίση 20 - 25 μοιρών περίπου ως προς τον ορίζοντα. Κατά μήκος του μ. εκτείνεται η κάτω πλευρά των φλόκων (αρτεμόνων). Στα ιστιοφόρα μέσων και μεγάλων διαστάσεων, το μ. αποτελείται γενικά από τρία τμήματα: το μεγάλο μ., στερεωμένο απευθείας στην πλώρη, είναι το κυρίως μ.· το ενδιάμεσο τμήμα ονομάζεται μπαστούνι του φλόκου (δοράτιο του αρτέμονα) και το ακραίο τμήμα αποτελεί το μπαστούνι του κόντρα φλόκου (επιδορατίδα). Κατάρτι του είδους αυτού διατηρείται ακόμα σε πολλά σκάφη αναψυχής που μεταχειρίζονται για τη διακίνηση τους αποκλειστικά και μόνο πανιά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • πρόβολος — ον, Α βλ. πρόβολος. ο, ΝΑ, και πρόβολος, ον, Α νεοελλ. 1. ναυτ. πλάγιος ιστός που προεξέχει από την πλώρη ιστιοφόρου πλοίου, κν. μπομπρέσο 2. τεχνολ. α) (στη γεφυροποιία) η προεξοχή που κατασκευάζεται κυρίως στα υποβρύχια τμήματα τών μεσοβάθρων… …   Dictionary of Greek

  • κατάρτι ή ιστός — Μεγάλο κυλινδρικό δοκάρι, κάθετο στον επιμήκη άξονα του πλοίου, όπου αναρτώνται οι κεραίες που στηρίζουν τα πανιά. Επινοήθηκε, όταν κατέστη δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο άνεμος ως κινητήρια δύναμη. Το κ., και γενικά η αρματωσιά (εξαρτία) των πλοίων …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”